บริการจดโดเมนเนม เลือกรูปแบบ

฿/Y .com .net .org .co.th
อังกฤษ 350 350 350 950
ไทย 375 375 350 975

แพ็คเกจเว็บไซต์สำเร็จรูป สุดคุ้มค่า “ใช้งานง่าย” ประหยัด ง่าย แสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

STORE Pack | Start Your Business!
ค่าบริการ 3,500 บาท/ปี**


คุณสมบัติ
+ จดทะเบียนโดเมน 1 เว็บไซต์
.com, .net, .org 350 ฿/Y | .co.th 950 ฿/Y
+ News Feed
+ Product Feed
+ eCommerce
+ Contact Forms
+ Disk Space 1 GB
+ Data Transfer Unlimited

หมายเหตุ : **ราคายังไม่รวมค่าบริการจดโดเมนเนม
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่าน..

HOTEL Pack | Start Your Business!
ค่าบริการ 3,500 บาท/ปี**


คุณสมบัติ
+ จดทะเบียนโดเมน 1 เว็บไซต์
.com, .net, .org 350 ฿/Y | .co.th 950 ฿/Y
+ News Feed
+ Product Feed
+ eCommerce
+ Contact Forms
+ Booking Forms
+ Disk Space 1 GB
+ Data Transfer Unlimited

หมายเหตุ : **ราคายังไม่รวมค่าบริการจดโดเมนเนม
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่าน..

SPORT Pack | Start Your Business!
ค่าบริการ 3,500 บาท/ปี**


คุณสมบัติ
+ จดทะเบียนโดเมน 1 เว็บไซต์
.com, .net, .org 350 ฿/Y | .co.th 950 ฿/Y
+ News Feed
+ Product Feed
+ eCommerce
+ Contact Forms
+ Players, Fixtures and Result Forms
+ Disk Space 1 GB
+ Data Transfer Unlimited

หมายเหตุ : **ราคายังไม่รวมค่าบริการจดโดเมนเนม
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่าน..

WPOS Pack | Start Your Business!
ค่าบริการ 3,500 บาท/ปี**


คุณสมบัติ
+ จดทะเบียนโดเมน 1 เว็บไซต์
.com, .net, .org 350 ฿/Y | .co.th 950 ฿/Y
+ News Feed
+ Product Feed
+ eCommerce
+ Contact Forms
+ Point of Sale Forms
+ Member Forms
+ Disk Space 1 GB
+ Data Transfer Unlimited

หมายเหตุ : **ราคายังไม่รวมค่าบริการจดโดเมนเนม
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่าน..

แพ็คเกจแผนที่ออนไลน์สำเร็จรูป รายงานตำแหน่งออนไลน์และสถิติการใช้งาน แบบฟอร์มติดต่อมาตรฐาน

MAP Pack | Start Your Business!
ค่าบริการ 3,500 บาท/ปี**


คุณสมบัติ
+ จดทะเบียนโดเมน 1 เว็บไซต์
.com, .net, .org 350 ฿/Y | .co.th 950 ฿/Y
+ News Feed
+ Product Feed
+ eCommerce
+ Contact Forms
+ Disk Space 1 GB
+ Data Transfer Unlimited
+ Device 01 – 10 Unit

หมายเหตุ : **ราคายังไม่รวมค่าบริการจดโดเมนเนม
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่าน..

แพ็คเกจอุปกรณ์ออนไลน์ รายงานตำแหน่งออนไลน์ สถานะเครื่องยนต์ ปริมาณน้ำมัน ผ่านโครงข่ายมือถือ 3G

GT06E 3G Pack | Start Your Business!
ค่าบริการ 3,500 บาท/ชุด**


คุณสมบัติ
+ รายงานตำแหน่งออนไลน์
+ สถานะเครื่องยนต์
+ ปริมาณน้ำมัน
+ โครงข่ายมือถือ 3G
+ ควบคุมอุปกรณ์ผ่านโครงข่ายมือถือ

หมายเหตุ : **ราคายังไม่รวมค่าบริการจดโดเมนเนม
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่าน..

LK210 3G Pack | Start Your Business!
ค่าบริการ 3,500 บาท/ชุด**


คุณสมบัติ
+ รายงานตำแหน่งออนไลน์
+ สถานะเครื่องยนต์
+ ปริมาณน้ำมัน
+ โครงข่ายมือถือ 3G
หมายเหตุ : **ราคายังไม่รวมค่าบริการจดโดเมนเนม
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่าน..

Loading...
%d bloggers like this: